(Last Updated On: 1 marca 2011)

Zdarza się, że w okresie biegnącego już wypowiedzenia pracownik ciężko narusza swoje podstawowe obowiązki. W takim przypadku pracodawca ma prawo zastosować art. 52 k.p., zgodnie z którym może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych. Z drugiej strony pracownik może od takiego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia odwołać się do sądu pracy. Jakie roszczenia przysługują pracownikowi w takiej sytuacji? Czy może on żądać przywrócenia do pracy czy wyłącznie odszkodowania?


Więcej … Źródło: Czego może się domagać osoba zwolniona dyscyplinarnie w okresie wypowiedzenia

Oceń artykuł