(Last Updated On: 28 grudnia 2010)

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce wzrósł w grudniu o 2.8 punkta. Tym samym w gospodarce zakończył się proces odbudowy po skutkach spowolnienia i gospodarka powróciła na swą długookresową ścieżkę wzrostu sprzed 2007 roku. Wszystkie składowe wskaźnika działały w kierunku wzrostu wskaźnika.


Więcej … Źródło: Czeka nas optymistyczna końcówka roku

Oceń artykuł