(Last Updated On: 12 maja 2011)

Czy uzasadnione jest utożsamianie zysku do podziału z zyskiem rocznym spółki?

vV05N6t9tZ8 - Czy cały zysk roczny spółki podlega automatycznie podziałowi między wspólników

Więcej … Źródło: Czy cały zysk roczny spółki podlega automatycznie podziałowi między wspólników