(Last Updated On: 16 marca 2011)

Pracodawca ma obowiązek ponownie zatrudnić bezprawnie zwolnionego pracownika, jeśli w ustawowym terminie zgłosi on swoją gotowość do pracy. Czy niezdolność do pracy składającego takie oświadczenie wyklucza skuteczną reaktywację stosunku pracy?


Więcej … Źródło: Czy choroba bezprawnie zwolnionego pracownika stoi na przeszkodzie przywróceniu go do pracy

Oceń artykuł