(Last Updated On: 14 stycznia 2011)

Jak należy ocenić sytuację, w której pracownik zatrudniony początkowo na podstawie umowy o pracę na czas określony, po upływie okresu obowiązywania takiej nadal świadczy pracę, jednak żadna nowa umowa nie została podpisana?


Więcej … Źródło: Czy dopuszczenie pracownika do pracy bez podpisania umowy w praktyce oznacza jej zawarcie

Oceń artykuł