(Last Updated On: 5 lipca 2011)

Proszę o odpowiedz, czy lista obecności, w której będzie wpisana godzina rozpoczęcia i zakończenia pracy, zaznaczone wszystkie nieobecności w pracy może zastąpić miesięczną ewidencję czasu pracy

Więcej … Źródło: Czy ewidencję czasu pracy można zastąpić listą obecności?

Oceń artykuł