(Last Updated On: 16 grudnia 2010)

Świadczenie pielęgnacyjne, które mogą otrzymywać osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, rezygnujące z pracy, aby sprawować opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, jest przyznawane niezależnie od dochodów rodziny.


Więcej … Źródło: Czy gmina może sprawdzić osobę z prawem do świadczenia pielęgnacyjnego

Oceń artykuł