(Last Updated On: 4 marca 2011)

Czy inwestor zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy robót budowlanych?


Więcej … Źródło: Czy inwestor odpowiada za zapłatę za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę

Oceń artykuł