(Last Updated On: 26 listopada 2011)

Począwszy od stycznia ubiegłego roku, spółki pragnące wejść na rynek podstawowy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie powinny osiągnąć kapitalizację na poziomie odpowiadającym 15 mln EUR. Podniesienie tego progu z 10 mln EUR spowodowało, iż małe i średnie przedsiębiorstwa skierowały swoje kroki w stronę rynku alternatywnego, gdzie nie ma wymogu odpowiednio wysokiej kapitalizacji.

Więcej … Źródło: Czy każda firma ma szansę wejść na giełdę?

Oceń artykuł