(Last Updated On: 23 grudnia 2010)

Przepis art. 221 kodeksu pracy reguluje jedynie kwestię dopuszczalności żądania przez pracodawcę danych osobowych. Nie odnosi się natomiast do dobrowolnego ujawniania przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie lub pracownika innych informacji niż wymienione w tym przepisie. Czy przetwarzanie przez pracodawcę danych osobowych pracownika o jego niekaralności oraz innych danych przedstawionych z inicjatywy samego pracownika jest dopuszczalne?

Więcej … Źródło: Czy można przetwarzać dane o niekaralności, jeśli pracownik udostępni je z własnej inicjatywy

Oceń artykuł