(Last Updated On: 7 marca 2011)

Czy prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) może nakazać przedsiębiorstwu prowadzenie działalności po wygaśnięciu koncesji?


Więcej … Źródło: Czy można zobowiązać firmę do prowadzenia działalności, gdy wygaśnie koncesja

Oceń artykuł