(Last Updated On: 24 marca 2011)

Przepisy prawa pracy uchylają szczególną ochronę pracowników przed wypowiedzeniem im umów o pracę w razie ogłoszenia upadłości pracodawcy lub likwidacji zakładu pracy. Stanowi o tym art. 411 par. 1 kodeksu pracy. Czy powyższy przepis dotyczy także ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu?

4keDJHLUlSQ - Czy można zwolnić pracownika chronionego w razie ogłoszenia upadłości układowej

Więcej … Źródło: Czy można zwolnić pracownika chronionego w razie ogłoszenia upadłości układowej