(Last Updated On: 27 maja 2011)

Pracodawca dowiedział się, że jeden z dyrektorów prowadził rozmowy z podmiotem prowadzącym działalność konkurencyjną w sprawie przejścia do tego podmiotu oraz że inicjował podobne rozmowy z innymi kluczowymi pracownikami. Czy pracodawca może rozwiązać z nim umowę o pracę w trybie natychmiastowym?

Rm4gqghwf Y - Czy można zwolnić pracownika, który zachęcał innych pracowników do przejścia do konkurencji

Więcej … Źródło: Czy można zwolnić pracownika, który zachęcał innych pracowników do przejścia do konkurencji