(Last Updated On: 14 grudnia 2010)

Krajowa Izba Gospodarcza wyraziła zrozumienie wobec rozwiązań zaproponowanych w dyrektywie PE przewidującej minimalne normy w odniesieniu do kar i środków stosowanych wobec pracodawców zatrudniających nielegalnie obywateli krajów trzecich


Więcej … Źródło: Czy należy surowiej karać przedsiębiorców za nielegalne zatrudnienie?

Oceń artykuł