(Last Updated On: 30 kwietnia 2013)

Nasz pracownik, będący ojcem bliźniąt, chce skorzystać z urlopu ojcowskiego i przysługującego mu z tego tytułu zasiłku macierzyńskiego. Czy można udzielić mu tego urlopu oraz wypłacić zasiłek w sytuacji, gdy w tym samym czasie z urlopu i zasiłku macierzyńskiego korzysta jego żona, również będąca naszą pracownicą?


Więcej … Źródło: Czy oboje rodzice mogą jednocześnie pobierać zasiłek macierzyński

Oceń artykuł