(Last Updated On: 27 grudnia 2010)

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydaje decyzje administracyjne, m.in. w sprawie koncesji, zatwierdzania taryf czy wymierzania kar pieniężnych. Czy od tych decyzji przysługuje odwołanie?


Więcej … Źródło: Czy od decyzji wydanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki przysługuje odwołanie

Oceń artykuł