(Last Updated On: 9 maja 2011)

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą dość często spotykają się z problemem, dotyczącym ujęcia w ewidencji środków trwałych współmałżonka. Tu pojawia się pytanie, czy podatnik może, a także pod jakimi warunkami, dokonywać odpisów amortyzacyjnych od samochodu, będącego własnością lub współwłasnością małżonka, zaliczając je w koszty uzyskania przychodu.

Więcej … Źródło: Czy podatnik może amortyzować samochód współmałżonka?