(Last Updated On: 16 marca 2011)

Od trzech lat podstawowym makro-mankamentem polskiej gospodarki są kulejące inwestycje. Przedsiębiorstwa ograniczają nakłady, niepewne co do perspektyw koniunktury oraz ograniczane przez utrudniony dostęp do finansowania. Tymczasem bez przyspieszenia inwestycji Polska nie osiągnie trwałego i (..)

Więcej … Źródło: Czy przedsiębiorcy zaczną w końcu inwestować?

Oceń artykuł