(Last Updated On: 19 lipca 2011)

Pracownik może zaskarżyć wypowiedzenie zmieniające do sądu pracy. Czy takie prawo przysługuje mu również w sytuacji, gdy wyrazi zgodę na nowe warunki zatrudnienia?


Więcej … Źródło: Czy przyjęcie nowych warunków pracy lub płacy uniemożliwia odwołanie do sądu

Oceń artykuł