(Last Updated On: 15 lipca 2011)

Pracownikowi wypowiedziano umowę o pracę z powodu likwidacji jego stanowiska pracy. W firmie obowiązywał układ zbiorowy pracy, który rozwiązał się wraz z upływem okresu, na jaki został zawarty, jeszcze przed upływem okresu wypowiedzenia tego pracownika. Czy może on domagać się wypłaty odprawy przewidzianej w układzie w wysokości wyższej niż wynika to z tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych, pomimo że w dniu rozwiązania umowy o pracę układ zbiorowy już nie obowiązywał?


Więcej … Źródło: Czy rozwiązanie układu zbiorowego oznacza automatyczną zmianę warunków pracy i płacy

Oceń artykuł