(Last Updated On: 25 marca 2011)

Czy do masy upadłości wchodzi również mienie nienależące do upadłego?


Więcej … Źródło: Czy rzeczy niebędące własnością upadłego mogą wchodzić w skład masy upadłości

Oceń artykuł