(Last Updated On: 14 marca 2011)

Czy zwyczajne zgromadzenie wspólników odbywające się w trakcie postępowania likwidacyjnego może podjąć uchwałę o przeznaczeniu zysku na wypłatę dywidendy dla wspólników?

Le9 k5oXOGE - Czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji może wypłacić dywidendę

Więcej … Źródło: Czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji może wypłacić dywidendę