(Last Updated On: 10 stycznia 2011)

Stosunek pracy między stronami może być uregulowany w inny sposób niż na podstawie umowy o pracę. Art. 2 k.p. definiuje pracownika jako osobę zatrudnioną nie tylko na podstawie umowy o pracę, ale również powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.


Więcej … Źródło: Czy umowa o pracę jest jedyną podstawą powstania stosunku pracy

Oceń artykuł