(Last Updated On: 30 marca 2011)

Czy strony mogą rozwiązać umowę, jeżeli jej przedmiotem była sprzedaż nieruchomości?


Więcej … Źródło: Czy w praktyce możliwe jest rozwiązanie umowy dotyczącej sprzedaży nieruchomości

Oceń artykuł