(Last Updated On: 14 kwietnia 2011)

Czy wierzytelność wchodząca w skład majątku wspólnego wspólników spółki cywilnej może być dochodzona wyłącznie w procesie, w którym po stronie powodowej występują wszyscy wspólnicy?

4iaZcU3U6Lk - Czy wspólnik spółki cywilnej jest uprawniony do samodzielnego odzyskania wierzytelności

Więcej … Źródło: Czy wspólnik spółki cywilnej jest uprawniony do samodzielnego odzyskania wierzytelności