(Last Updated On: 14 grudnia 2010)

Umowy o pracę pracowników na wyższych stanowiskach często przewidują dłuższe niż określone w kodeksie pracy okresy wypowiedzenia. Czy pracownik może wypowiedzieć taką umowę z zachowaniem ustawowych terminów wypowiedzenia?


Więcej … Źródło: Czy zapisany w umowie o pracę dłuższy okres wypowiedzenia zawsze wiąże pracownika

Oceń artykuł