(Last Updated On: 18 grudnia 2010)

Wysokość minimalnego wynagrodzenia każdego roku jest przedmiotem negocjacji w ramach Komisji Trójstronnej. Co za tym idzie, co roku jego wysokość jest ustalana na nowo i ogłaszana w formie obwieszczenia w Monitorze Polskim. Czy w związku z tym konieczna jest zmiana umów o pracę osób, których wynagrodzenie ustalone jest na poziomie płacy minimalnej?


Więcej … Źródło: Czy zmiana wysokości wynagrodzenia minimalnego powoduje konieczność zmiany umowy o pracę

Oceń artykuł