odzyskiwanie pieniędzy

Windykator i komornik to dwa słowa, które na płatników nie trzymających się terminów regulowania swoich należności działają jak płachta na byka. Często jednak są mylnie utożsamiane z jedną i tą samą funkcją i postrzegane jako największa zmora przedsiębiorcy. Warto zatem poznać różnice między windykatorem a komornikiem, zakres ich funkcji, aby zrozumieć, że współpraca z jednym z nich pozwoli nam uniknąć kontaktu z drugim z nich.

Windykator idzie na pierwszy ogień

Windykacja to zakres działań przedsądowych, które maja doprowadzić do spłaty nieuregulowanej dotąd należności w terminie i na zasadach ustalonych między wierzycielem, a dłużnikiem.

Windykator tak naprawdę jest swego rodzaju mediatorem, który kontaktuje się (drogą telefoniczną, mailową lub pocztową) w celu ostatecznego ustalenia terminu płatności i doprowadzenia do jej realizacji. Windykator nie zastrasza, nie wymusza. Działa zawsze w świetle prawa. To często osoba/pracownik kancelarii, biura czy po prostu firmy zajmującej się windykacją polubowną. Nie działa w imieniu sądu, ale na zlecenie wierzyciela.

Nie może wejść do domu, czy firmy dłużnika, zająć majątku, czy konta. Jego obszar kompetencji i działań to wyłącznie próby zdyscyplinowania i zmobilizowania dłużnika do spłaty długu. Jedyne narzędzia, jakimi się posługuje w swojej pracy to korespondencja mailowa lub list wysyłany pocztą tradycyjną, rozmowy telefoniczne, sms’y, lub wystawiane upomnienia i wezwania do zapłaty.

Doświadczony, profesjonalny windykator ma na swoim koncie wiele spraw zakończonych polubownym uregulowaniem należności przez dłużnika. Dzieje się tak dlatego, że sprawny i efektywny windykator dysponuje szerokimi umiejętnościami psychologicznymi, negocjacyjnymi, wiedzą z zakresu prawa (kodeks postępowania cywilnego, kodeks administracyjny, prawo upadłościowe czy kodeks rodzinno-opiekuńczy) i finansów, ale i praktyką, która uczula go na najczęstsze zachowania czy wymówki nierzetelnych płatników.

Kiedy wkracza komornik

Jeśli jednak działania prowadzone przez windykatora w ramach windykacji polubownej nie zdyscyplinują dłużnika do uregulowania należności, wówczas wierzyciel lub windykator w jego mieniu kierują sprawę na drogę sądową.

Jeśli na tym etapie zapadnie wyrok, na podstawie którego komornik sądowy będzie prowadził działania egzekucyjne, dłużnik otrzymuje oficjalne powiadomienie o wszczęciu egzekucji. Jest ono wysyłane pocztą. Jeśli jednak dłużnik unika odebrania pisma, komornik może po prostu pojawić się w lokalu/mieszkaniu dłużnika z tymże pismem.

Komornik w odróżnieniu od windykatora jest niezależnym funkcjonariuszem publicznym, który pracuje na podstawie wydanego przez sąd wyroku. Z nim nie podejmuje się negocjacji, ustaleń i mediacji. On jest zewnętrznym urzędnikiem, którego celem jest wykonanie egzekucji komorniczej na nierzetelnym płatniku. Jeśli zatem zapada wyrok, zgodnie z którym komornik podejmuje się egzekucji, pierwsze co robi to oszacowuje majątek dłużnika. Dłużnik natomiast ma obowiązek przedstawić komornikowi cały swój majątek, bez zatajania czy ukrywania ruchomości, nieruchomości, środków finansowych czy kont bankowych.

Działań komorniczych praktycznie nie sposób zatrzymać. Na podstawie wyroku, którym dysponuje może zająć praktycznie wszystko, co stanowi własność i majątek nierzetelnego płatnika. Przedmiotem zajęć komorniczych zazwyczaj bywają wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę czy umowy cywilno-prawnej, emerytury i renty. Konta bankowe, nieruchomości, papiery wartościowe, wartościowe urządzenia, sprzęty, maszyny, samochody, biżuteria czy dzieła sztuki.

Jedyne czego w świetle obowiązującego prawa nie może zająć komornik, to środki niezbędne do życia na minimalnym poziomie pod względem finansowym, narzędzia niezbędne do wykonywania pracy, przedmioty potrzebne do zdobycia wykształcenia oraz urządzenia umożliwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym.

Warto pamiętać, że z komornikiem, tak jak z windykatorem nie ustalamy terminu spłaty. On tylko wykonuje postanowienie sądu, którym jest tytuł wykonawczy obejmujący egzekucję długów. Jeśli chcemy negocjować, poprosić o rozłożenia długu na raty czy uwolnienie środków spod egzekucji, wówczas musimy zgłosić się bezpośrednio do wierzyciela, aby to on po ewentualnym przychyleniu się do naszej prośby wstrzymał proces egzekucji komorniczej.

No i co bardzo ważne, egzekucja komornicza to koszty które pokrywa dłużnik.

Dogadaj się z windykatorem

Jak widać wyraźnie z opisanych różnic wynikających z funkcji i kompetencji windykatora i komornika, warto zrobić wszystko, aby zapobiec konieczności spotkania z tym drugim. I paradoksalnie, to właśnie dobrze wykonana praca windykatora nas przed tym uchroni.  Tym bardziej, że sytuacja, w której do działań wkracza komornik sądowy jest jedną z bardziej stresujących. Może nam zaszkodzić w historii majątkowej czy kredytowej.

Nie unikajmy zatem rozmów z windykatorem, odbierajmy od niego telefony, reagujmy na jego próby kontaktu. Ustalmy realny i akceptowalny przez nas i wierzyciela termin oraz sposób spłaty zadłużenia.

Średnia ocena / 5. Liczba głosów:

Brak głosów - oceń jako pierwszy!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj