Na podstawie obowiązujących przepisów inwestorowi nie można odmówić wydania decyzji o warunkach zabudowy z powodu niezgodności parametrów inwestycji określonych we wniosku o jej wydanie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Decyzja o warunkach zabudowy nie musi być zgodna z ustaleniami studium 1

Więcej … Źródło: Decyzja o warunkach zabudowy nie musi być zgodna z ustaleniami studium

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o