(Last Updated On: 11 kwietnia 2011)

Na podstawie obowiązujących przepisów inwestorowi nie można odmówić wydania decyzji o warunkach zabudowy z powodu niezgodności parametrów inwestycji określonych we wniosku o jej wydanie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

iJBpeuqJhbM - Decyzja o warunkach zabudowy nie musi być zgodna z ustaleniami studium

Więcej … Źródło: Decyzja o warunkach zabudowy nie musi być zgodna z ustaleniami studium

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here