(Last Updated On: 9 listopada 2011)

Statut lub umowa spółki może przyznać uprawnienie wyboru audytora nie tylko walnemu zgromadzeniu, ale również innemu organowi, np. radzie nadzorczej. Jakich zasad należy przestrzegać przy wyborze biegłego rewidenta i zawieraniu z nim umowy?


Więcej … Źródło: Decyzję o wyborze biegłego rewidenta mogą też podjąć rada nadzorcza lub komisja rewizyjna

Oceń artykuł