(Last Updated On: 16 grudnia 2010)

Towary handloweNie możemy sprzedawać towarów, których pojawienie się w firmie nie jest prawidłowo udokumentowane. Oprócz wniesienia towarów remanentem początkowym, na każdy inny MUSIMY mieć dokument potwierdzający zakup. Najczęściej jest to faktura VAT. W (..)


Więcej … Źródło: Definicje: marża handlowa, strata, remanent

Oceń artykuł