(Last Updated On: 15 listopada 2011)

Wspólne rekomendacje – zwane Deklaracją Poznańską – mówiące o potrzebie współpracy w dziedzinie zwalczania dyskryminacji na poziomie lokalnym i regionalnym przyjęli w Poznaniu przedstawiciele państw UE podczas V Europejskiego Szczytu Równości.

Więcej … Źródło: "Deklaracja Poznańska" przeciw dyskryminacji

Oceń artykuł