(Last Updated On: 16 maja 2011)

Harvard Business Review Polska opublikował wyniki badania dotyczącego różnic w przebiegu kariery zawodowej kobiet i mężczyzn. Z analizy wynika m.in. że większość specjalistycznych szkoleń dla menedżerów organizowanych przez firmy nie przekłada się w praktyce na awanse kobiet. (..)

Więcej … Źródło: Dlaczego mężczyźni wciąż awansują częściej niż kobiety?