(Last Updated On: 22 grudnia 2010)

Sporządzenie przez profesjonalnego pełnomocnika niezgodnego z wymogami ustawowymi wniosku o ogłoszenie upadłości spowoduje zwrot bez wzywania o jego uzupełnienie.


Więcej … Źródło: Dłużnik, który sam złoży błędny wniosek o upadłość, będzie mógł go poprawić

Oceń artykuł