Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego. Mogą ją wnieść na piśmie lub ustnie do protokołu dłużnik, wierzyciel lub inna osoba, której prawa zostały naruszone lub zagrożone przez czynności komornika. Wniesiona na piśmie skarga powinna spełniać wymogi pisma procesowego. Trzeba w niej określić zaskarżoną czynność, a także domagać się zmiany, uchylenia albo dokonania przez komornika konkretnej czynności.

hR8VJEtZDfQ - Dłużnik lub wierzyciel ma prawo poskarżyć się do sądu na czynności komornika

Więcej … Źródło: Dłużnik lub wierzyciel ma prawo poskarżyć się do sądu na czynności komornika

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here