Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego. Mogą ją wnieść na piśmie lub ustnie do protokołu dłużnik, wierzyciel lub inna osoba, której prawa zostały naruszone lub zagrożone przez czynności komornika. Wniesiona na piśmie skarga powinna spełniać wymogi pisma procesowego. Trzeba w niej określić zaskarżoną czynność, a także domagać się zmiany, uchylenia albo dokonania przez komornika konkretnej czynności.

Dłużnik lub wierzyciel ma prawo poskarżyć się do sądu na czynności komornika 1

Więcej … Źródło: Dłużnik lub wierzyciel ma prawo poskarżyć się do sądu na czynności komornika

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o