(Last Updated On: 21 grudnia 2010)

Od 1 stycznia 2010 roku obowiązuje nowa procedura zwrotu podatku VAT. Zakłada ona wprowadzenie systemu umożliwiającego podatnikowi złożenie elektronicznego wniosku o zwrot VAT a także uzyskanie zwrotu wydatków poniesionych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w państwie członkowskim, w którym podatnik nie posiada swojej siedziby.


Więcej … Źródło: Dłuższy okres składania wniosków o zwrot VAT z zagranicy

Oceń artykuł