Ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie i inni dysponenci budżetu powinni do 28 marca 2011 r. opracować i przedłożyć ministrowi finansów plany zadań realizowanych ze środków budżetowych.

kQ8knC9MF0M - Do kiedy powinny być opracowane plany zadań realizowanych ze środków budżetowych

Więcej … Źródło: Do kiedy powinny być opracowane plany zadań realizowanych ze środków budżetowych