(Last Updated On: 20 grudnia 2010)

Pracownicy niepełnosprawni na podstawie przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych korzystają z dodatkowych uprawnień pracowniczych, których nie posiada pracownik pełnosprawny. W zależności od posiadanego stopnia niepełnosprawności uprawnienia te dotyczą: skróconego czasu pracy, zakazie pracy w porze nocnej oraz w godzinach nadliczbowych, dodatkowej przerwy, dodatkowego urlopu wypoczynkowego oraz płatnego zwolnienia z pracy. Ponadto osobie niepełnosprawnej przysługują dodatkowe uprawnienia związane z posiadaniem psa asystującego.


Więcej … Źródło: Dodatkowe uprawnienia osób niepełnosprawnych

Oceń artykuł