(Last Updated On: 24 stycznia 2011)

Dnia 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw, która zmienia wiele regulacji dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych zawartych w ustawie  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.


Więcej … Źródło: Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych po 1 stycznia 2011 r

Oceń artykuł