(Last Updated On: 7 stycznia 2011)

Warszawa, 07.01.2011 (ISB) – Spółka Dolnośląskie Surowce Skalne (DSS) podpisała umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) o dofinansowanie realizacji projektu pt. "Badania nad zastosowaniem amfibolitu w produkcji nowoczesnych mieszanek mineralno-bitumicznych". (..)


Więcej … Źródło: Dolnośląskie Surowce Skalne mają dofinansowanie z UE wysokości 14,4 mln zł

Oceń artykuł