(Last Updated On: 12 maja 2011)

Bardzo często pojawia się pytanie o prawidłowe prowadzenie ewidencji VAT. Powodem jest brak określonego wzoru tej ewidencji oraz wykazu danych, które muszą znaleźć się w ewidencji.

Więcej … Źródło: Dowody bankowe i umowy o dzieło bez VAT a ewidencja VAT