(Last Updated On: 13 stycznia 2011)

Pracodawca zatrudniający powyżej 100 osób może powierzyć obowiązki służy bhp zewnętrznej firmie, tylko gdy udowodni, że nie ma do tego kompetentnych pracowników ani nie może ich znaleźć.


Więcej … Źródło: Duża firma musi mieć pracowników od bhp

Oceń artykuł