(Last Updated On: 19 października 2011)

Dziewięć nowych stanowisk będą musiały utworzyć w przyszłym roku samorządy, by realizować nowe zadania, jakie nakłada na nie ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – przewiduje projekt rozporządzenia rządu.

Więcej … Źródło: Dziewięć nowych stanowisk dla pracowników samorządowych

Oceń artykuł