(Last Updated On: 31 maja 2011)

t131355 - Dziś seria ważnych danych Wczorajszy płaski wykres eurodolara pokazał jak duże znaczenie dla obrotu walutami na świecie mają Wielka Brytania i Stany Zjednoczone.

Więcej… Źródło: Dziś seria ważnych danych