(Last Updated On: 23 maja 2011)

Coraz częściej umowy zawierane są przez przyjęcie ofert, szczególnie złożonych w postaci elektronicznej. Oferta musi określać istotne postanowienia umowy.

JB9Izeo5vVY - E-oferta wiąże składającego, gdy druga strona niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie

Więcej … Źródło: E-oferta wiąże składającego, gdy druga strona niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie