(Last Updated On: 24 marca 2011)

Osoby zajmujące się zawodowo działalnością lobbingową nie będą mogły występować z petycją w sprawie projektu ustawy rozpatrywanego przez Sejm czy Senat, jeżeli dokonuje tego na rzecz swojego klienta.


Więcej … Źródło: E-petycje dla wszystkich. Ograniczenia dla lobbystów

Oceń artykuł