(Last Updated On: 8 listopada 2011)

Zasady zagospodarowania przestrzennego mogą być określane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w razie jego braku w drodze decyzji ? przypomniał Naczelny Sąd Administracyjny, oddalając skargę kasacyjną Rady Miasta Wronki od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 17 lutego 2011 r.


Więcej … Źródło: Elektrownie wiatrowe: brak planu nie może blokować inwestycji

Oceń artykuł