(Last Updated On: 13 stycznia 2011)

Eliza Skowrońska – Osoby, które chcą zachować prawo do emerytury, powinny dostarczyć do ZUS świadectwo pracy lub zaświadczenie potwierdzające rozwiązanie stosunku pracy. ZUS nie uwzględni innych dokumentów, np. wypowiedzenia umowy o pracę


Więcej … Źródło: "Emeryt musi dostarczyć do ZUS świadectwo pracy"

Oceń artykuł