(Last Updated On: 13 stycznia 2011)

Europejski Bank Centralny zgodnie z oczekiwaniami pozostawił cenę pieniądza bez zmian na poziomie 1,00%. Jest to najniższy poziom w historii strefy euro.


Więcej … Źródło: Europejski Bank Centralny nie zmienił poziomu stóp procentowych

Oceń artykuł