(Last Updated On: 21 stycznia 2011)

Sąd odmawiający wykonania europejskiego nakazu aresztowania będzie mógł wymierzyć karę za przestępstwo według przepisów polskiego prawa.


Więcej … Źródło: Europejski nakaz aresztowania: Sądy będą mogły obniżać wysokość kar orzeczonych w postępowaniach zagranicznych

Oceń artykuł